Puutarha- ja  rakennuspalvelut 
PIHAN SUUNNITTELU

 

Uusi tai kunnostettava - osa pihaa tai kokonaisuus

 

Teemme piha- ja istutussuunnitelmia talvikuukausina.

Kesäkuukaudet keskitymme puutarhakasvien hoitoon ja suunnitelmien toteutuksiin. 

 

********

 

Kun toiveissasi on valmis suunnitelma, ota yhteyttä ajoissa!

 

Ihanteellisin tilanne on, jos suunnittelu päästään aloittamaan jo ennen toteutusvuotta.

Silloin suunnittelua varten tehtävä ensikäynti kohteessa pystytään ajoittamaan edelliselle kasvukaudelle, aikaan, kun luonto on vielä kesäinen.

Varsinainen suunnittelutyö tehdään talvella ja on valmis suunnitelma on käytössä ennen uuden kasvukauden alkua.

suunnitelma on jokaiseEn pihaAn räätälöity oma kokonaisuus 

 

 

Pihasuunnitelman tavoite on yhdistää talon ja pihan keskinäinen toimivuus ja tyyli.

 

Suunnittelun lähtökohta on asukkaiden toiveet ja näkemykset pihan käyttötoiminnoille, eri elementtien sijoittelulle ja kasvien hoitotarpeille.

 

Suunnittelija huomioi tontin tarjoamat toteutusmahdollisuudet.

Ideoi ja yhdistää toiveita rakennuksiin ja ympäristöön sopivaksi kokonaisuuden.  

 

Suunnittelun pohjana toimivat 

Uudiskohteissa pääosin rakennusten pohja- ja julkisivupiirustukset, kohdekuvat sekä suunnittelijan havainnot rakennuspaikasta. 

Vanhan pihan muutossuunnittelussa huomioidaan myös olemassa olevat ja säilytettävät pihan eri elementit.

 

 

Suunnitelma antaa pihan toteutukselle kehyksen sekä tekemiselle suunnan ja työkartan.  

 

Ensin talo ja sitten puutarha.

Rakennukset, kulkuväylät, istutusalueet ja nurmikko tarvitsevat jokainen erilaiset pohjatyöt ja maamassat alleen. 

Riippumatta onko uudispihan toteutus kertaprojekti tai palasina valmistuva,

pohjatyöt kaikkia tulevia ratkaisuja varten on tehokkainta huomioida / tehdä mahdollisimman pitkälle jo siinä vaiheessa, kun maanmuokkaukset ja massavaihdot tehdään tontilla rakennuksia varten. 

 

Toteutuksissa kannattaa suosia laadukkaita materiaaleja ja noudattaa maa-aineksille suositeltuja kerrospaksuuksia.

 

Pihasuunnitelman pääasiakirja on tontin yleissuunnitelma.

 

Kianni Oy:n yleissuunnitelma on käsityönä piirretty tontin toiminnot ja viheralueet sisältävä 2D-pohjapiirros.

Suunnitelman pohjana toimii asiakkaalta saatu rakennusalan ammattilaisen laatima asemapiirros tontista.  

 

Suunnittelua varten tarvitaan tarkat mitat tontista sisältävä asemapiirros.

Piirroksesta tulee selvitä tontin maastokorkeudet sekä rakennusten (suunniteltu/olemassa oleva) sijainti tontilla, merkinnät sisäänkäyntikohdista rakennuksiin sekä suunnitelmassa huomioitavien kaivojen, viemäreiden ja sähkövetojen sijoittuminen tontilla.


 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

ALOITUS

 

Suunnittelu alkaa yhteydenotosta suunnittelijaan ja mielellään sähköpostitse.

 

Yhteydenottoviestiin on hyvä liittää mukaan 

 

1. Tontin asemapiirros

2. Pohja- ja julkisivukuvat tontille rakentuvista asuin- ja talousrakennuksista

3. Omat toiveet pihasuunnitelman sisältölaajuudesta sekä listaus tontille toivotuista toiminnoista.

 

Tiedot auttavat tekemään alustavaa arviointia suunniteluajasta ja siten myös suunnittelukustannuksista.

 

Mitä enemmän ja täydellisemmin yksittäisiä tietoja on kohteesta  käytettävissä jo suunnittelutyön alkuvaiheessa, 

sitä tehokkaammin asiassa voidaan edetä. 

 

  Selkeät kuvat ja rakennuspiirrustukset PDF-tallenteina on paras apu ja hyöty suunnittelussa.


 

*********************

 

Ensimmäistä yhteydenottoa varten pohdittavia asioita ovat ainakin nämä:  

 

Mitä pihassa halutaan säilyttää ja mitä poistaa? Kiinteät ratkaisut...

Mitä toimintoja ja tiloja pihaan halutaan? Kiinteät ratkaisut, kulkuväylät, istutusalueet...

Kenelle pihaa suunnitellaan? AIkuiset, lapset, kotieläimet...

Mitkä pintamateriaalit ja mikä pihatyyli miellyttää eniten? Kivi, puu, runsas, pelkistetty, suora, kaareva...

Mitä värejä / kasvillisuutta pihaan halutaan ja mitä ei missään tapauksessa?

 

Onko pihan rakentamiseen toteutusbudjetti? Kerro myös se suunnittelijalle.

Käytettävissä oleva rahamäärä on tärkeä kehystieto piharatkaisujen sisällön suunnittelussa.

 

KOHDEKÄYNTI 

 

Suunnitelma vaatii vähintään yhden tutustumiskäynnin kohteessa.

Suunnittelija valmistautuu kohdekäyntiin asukkailta saaduilla tiedoilla kohteesta ja toiveista.

 

Valmisteltu kohdekäynti vapauttaa aikaa itse asiaan - tutustumiseen kohteeseen ja ideoiden sisältösuunnitteluun.

 

Kohdekäynnin keskustelut selkeyttävät asukkaiden ajatuksia, tontin tarjoamia mahdollisuuksia.

Ensikäynti synnyttää yleensä myös ensimmäiset ideat toteutusratkaisuille.  

  

 

SUUNNITTELMAN TYÖSTÄMINEN
 

Kohdekäynnin jälkeen suunnittelutyö siirtyy suunnittelupöydälle.

 

Jokainen pihasuunnitelma alkaa karkeasta luonnoksesta, sisältäen sijoittelut pihan toiminnoille ja lajistotasolla kasveille. 

Luonnosvaihe kypsyttää suunnittelua, hioo ideoita ja loksauttelee toimivimmat ratkaisut paikoilleen.

 

Jos työn tilaaja on halukas näkemään suunnitelman jo luonnosvaiheessa, suunnittelu etenee portaittain. 

Luonnosvaiheeseen tutustuminen sisällytetään suunnitteluaikaan, jotta työn tilaajalle jää aikaa luonnokseen tutustumiseen.  

 

Luonnos ja valmis suunnitelmapaketin sisältö toimitetaan työn tilaajalle sähköpostitse pdf-muodossa.

 

 

SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET

 

Suunnitelman hinta koostuu suunnitteluun kuluvasta  ajasta, kohteessa ja työpöydän ääressä. 

 

Suunnitteluaikaan vaikuttavat mm. suunniteltavan alueen koko, maastomuodot ja suunnittelupaketin sisältö.

 

Luonnosvaiheen sisällyttäminen suunnittelupakettiin sovitaan suunnitelman tilausvaiheessa.

 

Valmiiseen suunnitelmaan jälkikäteen tehtävät muutokset ovat erikseen laskutettavaa lisätyötä.

 

Omakotipihan kokonaissuunnitelman hinta on keskimäärin 850 - 1500 €.

 

Suunnitelman kokonaishinta sisältää yhden käynnin kohteessa.

 

*********************

 

Saat hinta-arvion suunnitelman kustannuksista ennen ostopäätöstäsi. 

 

Saat meiltä kirjallisen tarjouksen tutustuaksesi.  Työtilaus vahvistetaan yleisimmin kirjallisesti sähköpostitse tarjouspostiin vastaamalla.

 

Jos tarjous ei johda suunnittelutyön tilaukseen, suunnittelua varten tehty kohdekäynti laskutetaan normaalina neuvontakäyntinä.

 

 

MITÄ SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ?

 

Pihasuunnitelman kehyksenä toimii tontin tärkeimmät toiminnot ja niiden sijoittelu.

 

Pihan tärkeimpiä toimintoja ovat

 

Toimivat pääkulkureitit

Omat tilat autoille, paikoitukselle 

Kodinhoidon tarpeet ulkona - Tuuletus- ja kuivatustilojen toimiva sijainti

Jätepisteen paikka ja riittävät tilat talvikauden lumenkasauksille 

Istutusalueiden sijoittelu tontilla

Kasviehdotukset lajistotasolla*

 

*Lajisto = Havupensaat /-puut | Lehtipensaat /-puut | Perennat | Hyötykasvit

 

 

Pihan perussuunnitelmaan lisättäviä sisältöelementtejä voivat olla:

 

Piharakennusten sijoittelu: 

Leikkialue, kesäkeittiö ja pihavarasto

(koko ja sijainti)

 

Materiaaliesimerkit:

Kulkuväylille, istutusaltaille ja pintakatteille 

 

Tarkennettu kasvillisuussuunnitelma:

Lajistotasoa tarkemmat tiedot kasveista (kasvikuvaus, määräluettelo, istutuskartta, istutusohjeet)

 

Turvallinen liikkuminen piha-alueella: 

Näkemys pihan käyttöä ajatelle, ehdotukset tärkeimmin valaistusta tarvitsevista kohteista