Puutarha- ja  rakennuspalvelut 
KASVISUUNNITELMAT 

 

askelmerkit 
KASVIHANKINnoille


Selvitä pihasi 4 tärkeintä ominaisuutta ja hanki ainoastaan sellaisia kasveja, joiden kasvupaikkasuositus vastaa pihan olosuhteita.

 

Kun kasvit ovat kasvupaikkaan sopivia etkä yritä muuttaa luonnollisia olosuhteita kasveille sopiviksi, ne viihtyvät kohteissaan paremmin ja pärjäävät yleensä vähemmällä hoidolla.  

 

 

4 tärkeää ominaisuutta 

 

Kasvuvyöhyke

 

Puuvartisten kasvien (puut ja pensaat) talvenkestävyys osoitetaan kasvuvyöhykkeinä.

Suomessa on kasvuvyöhykkeitä kahdeksan (I-VIII). Näistä oma alueemme, Seinäjoki sijaitsee keskipaikkeilla, vyöhykkeellä IV.

 

Maaperäolosuhteet

 

Eri kasveilla on erilaiset kasvualustatarpeet.

Esimerkkinä kukkivat monivuotiset kukat eli perennat, joille yleisesti paras maaperä on läpäisevä ja kalkittu.

Toisaalta nykypuutarhoissa hyvin suositut hortensiat tarvitsevat viihtyäkseen happamen maan. 

 

Yleisimpiä maaperän ominaisuuksia kuvaavia termejä ovat mm.

hiekkainen, kuiva, läpäisevä, laiha, savinen, humuspitoinen, kostea, märkä, ravinteikas, hapan, kalkittu 

 

Valo-olosuhteet 

 

Valo on yksi kasvin viihtymisen tärkeimpiä ominaisuuksia.

Monille kukkiville kasveille suositellaan kasvupaikaksi aurinkoista paikkaa. Jos ne sijoitetaan varjoon, kukinta on heikompaa. 

Jos kasvin valosuositus on varjo, kuuma ja aurinkoinen kasvupaikka on silloin riski ja kasvi tarvitsee silloin ainakin runsaasti kastelua. 

Havukasveista aurinkoiselle ja kuivalle paikalle sopivat parhaiten katajat ja männyt.

Puolivarjosta varjoon, joissa maa on usein myös aurinkopaikkaa kosteampaa, sopivat parhaiten mm. kuuset ja tuijat.  

 

Kasvin valotarve tarkoittaa kasvin tarvitsemaa aurinkotuntien määrää / vrk.

 

Aurinko: auringonpaistetta yli 6 h

Puolivarjo: auringonpaistetta  4-6 h

Varjo:  aruingonpaistetta alle 4 h 

 

 

pienilmasto 

 

Pihan pienilmasto vaikuttaa kasvien menestymiseen ja saman pihan eri kohdat voivat olla ilmastollisesti hyvinkin erilaisia. 

Lämpimimmät paikat kasveille löytyvät rakennusten, korkeiden puiden ja pensaiden suojasta

 sekä aurinkolämpöä itseensä varaavien kivien ja kallioiden läheisyydestät.

Vaativimmat kohdat pihoissa ovat tontin tuuliset ja rakennusten varjostamat pohjoisalueet. 

 

----------------------

 

 Kun istutat talviarkoja kasveja tai kasville suositeltujen menestymisvyöhykkeiden raja-alueille kasveja, valitse näille puille ja pensaille pihastasi suojaisimmat ja lämpimimmät paikat.   

 

 

 
VALMIS kasvisuunnitelma

 

Tilaamalla kasvillisuussuuniltelman, saat käyttöösi valmiin listan istutusryhmääsi sopivista kasveista sekä istutuskartan, jonka avulla sijoitat kasvit kerralla toimivaksi ryhmäksi.

 

 Valmiissa suunnitelmassa kasvivalinnoissa on huomioitu

 

Toiveesi kasvien väreistä, tyylistä ja hoitotarpeista.

Paikan kasvuolosuhteet, kasvuvyöhyke ja istutusalueen pienilmasto.

Lähiympäristön tylli ja kasvit.

 

 

 

SUUNNITTELUPAKETIT

 

 

PERUSPAKETTI 

 

Sisältönä suunnitelman sisältämistä kasveista istutuskartta, lajikuvaukset sekä määräluettelo.

 

Sopiva paketti helpottamaan puutarhaostoksia.

 

 

OHJEPAKETTI 

 

Sisältönä suunnitelman sisältämistä kasveista istutuskartta, istutusohjeet, lajikuvaukset ja määräluettelo.

Istutusohjeissa on seloste, istutusalueen kasvualustan kerrospaksuudesta, taimille istutusvälisuositukset sekä ohjeita puiden tuentaan.

 

Sopiva paketti helpottamaan puutarhaostoksia ja taimien asettelua istutusalueelle.