Puutarha- ja  rakennuspalvelut 
PIHAN SUUNNITTELU

SUUNNITTELUPAKETIT 

 

 

PERUSSUUNNITELMA 

 

Perussuunnitelma on pihasuunnitelman ydin.  

 

Paketti sisältää

mittakaavaisen pohjapiirroksen tontista,

sijoittelut pihan toiminnoille ja viheralueille.

Istutusalueille on kasveista  sijoitteluehdotukset lajistotasolla*.

*(Lehtipuita /-pensaita,

havupuita /-pensaita, 

perennoja,

heinäkasveja, hyötykasveja.)

 

Sopii Tee se itse- tekijälle, kun tekemisen tueksi halutaan ammattilaisen näkemys.   

 

  

YLEISSUUNNITELMA

 

Pihan yleissuunnitelmapaketti on perussuunnitelmaa syvemmälle 'pureskeltu' kokonaisuus. 

Paketti sisältää

pihan toimintojen sijoittelut tontille 

sekä tarkemmat kasvisuunnitelmat istutusalueille. 

Kasveille on

merkattu paikat istutusalueilla,

lajikohtaiset kuvaukset

ja määräluettelo.

 

Sopii omatoimiselle tekijälle, ja kun istutuksille halutaan valmis ehdotus.    

 

 

KOKONAISSUUNNITELMA 

 

Kokonaissuunnitelma sisältää yleissuunnitelmapaketin + 

sijoittelut pihan toiminnoille, 

tarkemmat kasvisuunnitelmat istutusalueille, 

ehdotuksia pintamateriaaleille ja  

valaisinehdotuksen pihan käyttöturvallisuuden kannalta tärkeimmin valaistaville piha-alueille. 

 

Kasveista on lajikohtaiset kuvaukset, määräluettelo, istutuskartat sekä työseloste istutusalueiden perustamiseen ja ohjeita istutusvaiheeseen. 

 

Sopii tilanteisiin, kun toteutus tehdään ammattilaisen toteuttamana ja toteutuskustannuksille hinta-arvio.