Puutarha- ja  rakennuspalvelut 
PIHAN SUUNNITTELU

 

Mikä on asemapiirros? 

 

 

Suunnitelman pohjana toimii tontin asemapiirros.

 

Asemapiirroksesta selviävät tontin koko, sillä jo olevat ja tulevat rakennukset mittoineen ja sijainteineen, sisäänkäyntikohdat rakennuksiin sekä kaivojen, viemäri- ja sähkölinjojen sijainnit.

 

Ammattitaitoinen rakennussuunnittelija ennakoi tontin tulevaa käyttöä talon ja varastorakennuksen sijoittelua laajemmin.

Lupakuvasarjan laadukas asemapiirros sisältää ainakin ne pihatoiminnot, joiden toteutus tarvitsee rakennus- tai toimenpideluvan ja joiden rakentamiseen liittyvät perustusvaatimukset on hyvä huomioida jo pihan pohjatöitä tehdessä.

 

Lupaa tarvitsevia pihaelementtejä voivat olla mm. raja-aidat ja erilaiset piharakennukset, kuten puuvaja, pihasauna jne.

Ympärivuotiseen asumismukavuuteen vaikuttavia muita tärkeitä, rakennussuunnittelussa huomioitavia pihaelementtejä ovat mm. tilat jäteastioille, kuivaus-/tamppaustelineelle sekä leikki- ja paikoitusalueille.